O FIRME

Naša spoločnosť vznikla zlúčením Ing.Miroslava Neumanna st. a Ing.Miroslava Neumann ml. ktorý sa zaoberajú komplexnou inžinierskou, projekčnou a znaleckou činnosťou v stavebníctve.

 

Inžiniering Neumann, s.r.o. je spoločnosť ktorá sa špecializuje na komplexnú inžiniersku,projekčnú a znaleckú činnosť potrebnú pre realizáciu objektov pozemných stavieb.Naša spoločnosť zabezpečuje všetky povolenia, vyjadrenia a stanoviská potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia. Vypracujeme projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie. Počas realizácie stavby vykonávame stavebný dozor investora. Vypracujeme znalecký posudok ohodnotenia nehnuteľnosti.

 

Ing.Miroslav Neumann st.
stavebný dozor, znalec z oboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľnosti
Ing.Miroslav Neumann ml.
autorizovaný stavebný inžinier, stavebný dozor