PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Projekčná činnosť vo výstavbe je vyhotovenie komplexnej dokumentácie pre územné rozhodnutie.Vyhotovenie komplexného  projektu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona s jednotlivými špecializovanými časťami(statické posúdenie stavby,riešenie protipožiarnej ochrany stavby,zdravotechnická inštalácia,vzduchotechnické zariadenia,elektroinštalácia,energetické posúdenie stavby,výkaz výmer a rozpočet stavby atď.Vyhotovenie projektu pre realizáciu stavebného diela.