Plánujete stavať?

Poskytneme Vám komplexnú inžiniersku činnosť a projekčnú činnosť,od samotného návrhu stavby,vybavenia potrebných rozhodnutí štátnej správy a povolení stavebných úradov,vyberieme dodávateľa stavby,vykonáme stavebný dozor počas realizácie,po realizácii stavby zabezpečíme povolenie na užívanie stavby a zabezpečíme zápis do katastra nehnuteľností.