INŽINIERSKA ČINNNOSŤ

 

Inžinierska činnosť vo výstavbe je zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebného povolenia, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a ostatných povolení a stanovísk potrebných pre realizáciu stavebného diela, poradenstvo potrebné pred realizáciou stavebného diela a taktiež aj počas výstavby, zápis stavby do katastra nehnuteľností.