ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Znalecká činnosť v obore stavebníctvo,oceňovanie nehnuteľnosti je vypracovanie znaleckého posudku budovy,pozemku pre určenie trhovej ceny nehnuteľnosti pri kúpe, predaji alebo pre získanie úveru.