Súbor Bytových domov Palúdzka - Liptovský Mikuláš

Súbor Bytových domov Palúdzka - Liptovský Mikuláš