Súbor Bytových domov a sídlo spoločnosti,Lipt.Mikuláš

Súbor Bytových domov a sídlo spoločnosti,Lipt.Mikuláš