Zateplenie Bytového domu ul.Priebežná č.489,Liptovský Mikuláš

Zateplenie Bytového domu ul.Priebežná č.489,Liptovský Mikuláš