Zateplenie Bytového domu ul.Stodolova č.1281,Liptovský Mikuláš

Zateplenie Bytového domu ul.Stodolova č.1281,Liptovský Mikuláš