Zateplenie Bytového domu ul.Stodolova č.1877,Liptovský Mikuláš

Zateplenie Bytového domu ul.Stodolova č.1877,Liptovský Mikuláš